İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı


Hafta Tatili Ruhsatı Almakla Yükümlü İşyerleri:

1) Sinemalar-Tiyatrolar
2) Konser Salonları
3) Halkı eğlendirmeye mahsus oyun mahalleri
4) Hanlar, Oteller
5) Lokantalar, kafeteryalar, barlar
6) Kahvehaneler, lokaller
7) Fırıncılar, Unlu mamulcüler
8) Manavlar, kasaplar, balıkçılar, ciğerciler ve sakatatçılar 
    (çabuk bozulabilen gıda maddelerinin satışını yapan yerler)
9) Büfe ve Tekel Bayi
10) Fotoğrafhaneler
11) Çiçekçiler
12) Nalbant, alet-edevat satanlar
13) Loto, Toto, Piyango Bayileri
14) Otobüs yazıhaneleri
15) Hediyelik eşya satan işyerleri

İstenen Belgeler :

İşyeri Belediyemizden veya Emniyetten Çalışma Ruhsatı almış ise;
1) Belediye Ruhsatının veya Emniyet ruhsatının fotokopisi,
2) 1 adet fotoğraf

İşyerinin almış olduğu Hafta Tatil Ruhsatının Yenilenmesi :

1) Daha önce alınan Hafta Tatili Ruhsatı

şahıs ise;
1) 1 fotoğraf
2) İkametgah, nüfus cüzdan sureti (bağlı bulunduğu muhtarlıktan)
3) Vekaletname  

Not: Hafta Tatil Ruhsatının yasa gereği her yıl 01-31 Ocak tarihleri arasında yenilenmesi gerekmektedir.

Tarife Tastiğinin Yapılması:

İşyerlerinde uygulanan fiyatlar her ne kadar serbest ise de bazı hizmetlerin bedelleri Büyükşehir Belediye Encümen’ ince bazıları da bağlı bulundukları dernek kanalı ile belirlenmektedir. Buna göre mesleki kuruluşlar ve işyeri ilgililerince hazırlanan tarifeler Belediyemizce onaylanmaktadır.

Ölçü Ayar ve Tartı Aletlerinin 
Kontrol ve Muayenesinin Yapılması:

İlçemiz tarafından kullandığı ölçü ve ölçü aletlerinin kontrol, muayene ve damgalama işlemleri Belediyemizde görevli ölçü ayar memurunca yürütülmektedir. Periyodik muayene 2 yılda bir yapılmaktadır. Muayene ve damgalama yaptırmayan esnaf hakkında zabıt tutularak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğüne Bildirilmektedir.

Kontrol ve muayene sonucunda cezaya girmiş işlemler; ilgili kararlar ve usulüne göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğüne tarafından 6183 Sayılı Amme alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun Hükümlerine göre yatırılmaktadır.

Ruhsatlı veya Ruhsatsız  İşyerlerinin Denetlenmesi, şikayet Konusu Edilen İşyerlerine Gerekli  Yasal İşlemlerin Yapılması:

Ruhsatsız bir şekilde faaliyet gösteren Sıhhi ve Gayri Sıhhi İşyerlerine tebligat çekilerek çalışma ruhsatına başvurmaları konusunda ilgililerine süre verilip, süre sonunda fenni, sıhhi ve itfaiye yönünden faaliyete uygun görülen işyerine çalışma ruhsatı verilerek faaliyetine devam eder.

Ancak çevre ve insan sağlığına zararlı bir şekilde ruhsatsız olarak çalışan işyeri ise, mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi konusunda işyeri ilgilisine süre verilir süre sonunda  uygun görülmeyen işyerleri kapatılır.