517 10 79

Mustafa Kemal Atatürk

Haberler

Doğanşehir Belediyesi Personelin, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışmalara başlamıştır.

22.2.2019 10:54:00

        Doğanşehir Belediye Başkanlığınca, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yapılan çalışmalara yoğun şekilde devam ediliyor. 
Doğanşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm iş kollarında çalışan tüm personele İş Güvenliği alanında yapılan eğitim çalışmaları, Doğanşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Vahap ÇELİK ile İş Yeri Hekimi Mustafa KISACIK tarafından yapıldı.

 

Yapılan eğitim çalışmalarının yanı sıra, “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimlerini Hakkında Yönetmelik” uyarınca iş yerinde çalışanlara yönelik uluslararası standartlar doğrultusunda periyodik muayeneleri yapıldı. Çalışanların; akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, odyometre, portör muayeneleri, hepatit taraması ve aşılamaları, tam kan sayımı, kanda ağır metal tayini, biyokimyasal kan testleri, elektrokardiyografi, genel fiziki muayene ve diğer tetkikleri yapıldı. 
Gezici sağlık aracı ile yapılan sağlık taramasına, Erkenek ve Sürgü mahallelerinde başlandı ve İlçe merkezinde devam etti.

 

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap KÜÇÜK, yapılan çalışmaları yerinde kontrol ederek; Tüm Belediye çalışanlarının sağlık taramalarının belirlenen periyodik aralıklarda yapılacağını, uygulamanın sürekli halde olduğunu ve İş Güvenliğinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.