517 10 79

Mustafa Kemal Atatürk

Haberler

BELEDİYE BAŞKANI SAYIN DURALİ ZELYURT’UN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

29.10.2020 23:29:00

BELEDİYE BAŞKANI SAYIN DURALİ ZELYURT’UN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

 

           19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde de "Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir." diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir.

 

Bugün Cumhuriyet Bayramını hep birlikte büyük bir coşku ve sevinçle kutluyoruz.

 

97 yıl önce bugün, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla, yeni kurulan Türk devletinin yönetim şekli belirlenmiş ve uzun süren bağımsızlık mücadelesi sonunda dünya sahnesine “Türkiye Cumhuriyeti” adı altında yeni bir devlet çıkmıştır.

Türk milleti tarihin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiştir. Birçok büyük imparatorluklar kurarak dünya milletlerine devlet teşkilatlanmasının nasıl olacağını göstermiş, adil ve hoşgörülü idaresiyle de tarihin her döneminde önemli bir rol üstlenmiştir.

 

Cumhuriyetin en büyük erdemi, Türk toplumunu ulus olma bilincine kavuşturması ve bireyi yurttaş konumuna yükseltmesidir. Ulusumuz, Cumhuriyetle birlikte ulusal bir devletin, onurlu, özgürce düşünebilen ve eşit haklara sahip yurttaşları haline gelmiş, devletin tek ve gerçek sahibi olmuştur.

 

Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği çağdaş uygar ülke olma yolunda laik, demokratik Cumhuriyet rejimi ile aldığımız mesafe küçümsenecek gibi değildir. Cumhuriyet bize ulus olma, dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma bilincini kazandırmıştır.

Bugün Türkiye, İslam dünyasındaki tek laik ve demokratik Cumhuriyet, çağdaş bir ülke, yaşanan ekonomik krizlere rağmen dünyanın en büyük 25 ekonomisinden biri, bölgesinde hatırı sayılan güç, bir istikrar unsuru ve Avrupa Birliğine aday ülkedir.

 

Hak ve hürriyetlerden yoksun toplumların ayakta kalmaları ve yaşamaları mümkün değildir. Bu nedenle, bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev; Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyup, kollamak iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmaktır.

Cumhuriyet, demokrasiyi geliştiren en iyi sistemdir. Kişinin hak ve özgürlükleri ancak bu sistem içinde güvencede olabilir. Türk Milleti Cumhuriyet'e bağlanıp, onu yüceltip geliştirebilirse demokrasinin nimetlerinden yararlanır ve çağdaş toplumlar içindeki yerini alır. Bu nedenle Cumhuriyeti yüceltip sürdürmek bizim milli görevimizdir.

Dün olduğu gibi bu gün de hepimize düşen görev; iç ve dış düşmanların vatan, millet ve bayrağımıza yönelik saldırılarına karşı, meclisimizin aldığı kararlar doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etmek ve Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkmaktır.

 

Atatürk; “Ey Türk Gençliği!... Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.” diyerek Cumhuriyetin korunmasını Türk gençliğine ilk görev olarak vermiştir.

 

Gençlerimizin bu anlayış içerisinde hareket ederek, 97. yılını kutladığımız bu günde kendilerine emanet edilen Cumhuriyete sahip çıkacağına inanıyor, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor ve Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum.

 

 

 

 

 

 

Belediye Başkanı

Durali ZELYURT