517 10 79

Mustafa Kemal Atatürk

Haberler

Kamuoyu Açıklaması

25.4.2021 16:45:00

KAMUOYU AÇIKLAMASI

 

 

Son günlerde bazı medya kuruluşların'da Doğanşehir Belediye Başkanlığı’nca bir ihalenin usulsüz yapıldığına dair iddialar ileri sürülmeye çalışılmaktadır.

 


Doğanşehir Belediye Başkanlığımızca 04.06.2020 tarihinde Karşıyaka Mahallesi 210 ada 1 parselde yapılan ihale kamu yararı gözetilerek düzenlenmiş olup ihale süreci tamamlanmıştır. 415.000 TL muammen bedelle ihaleye çıkan parsel, katılımcıların teklifleri ile ihale’de 1.750.000 TL ye kadar çıkmış ve bu bedel üzerinden ihale tamamlanmıştır. Bu bedelin tamamı tahsil edilmiş olup ihale süreci böylece tamamlanmıştır. Hiçbir kişi veya kuruluşa imtiyaz ve ayrıcalık tanınmamış olup, Belediye Başkanlığı bünyemizde de herhangi bir kamu zararı söz konusu bile değildir. 

 


Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde partimiz çatısı altında gece gündüz demeden Doğanşehirimiz ve ülkemiz için çalışmalarımıza azim ve gayretle devam edeceğiz. 

 


Kamuoyunun bilgi ve takdirlerine saygıyla sunulur.

 

 

 

                                                                                                                                                                     Durali ZELYURT
                                                                                                                                                           Doğanşehir Belediye Başkanı