Doğanşehir Belediye Gayrimenkul Satış İhale İlanı


DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ GAYRİMENKUL SATIŞ  İHALE İLANI

MADDE 1- Aşağıda özellikleri belirtilen Doğanşehir Belediyesi mülkiyetindeki taşınmaz gayrimenkuller ihale ile Satışa çıkarılacaktır. İhale 15.08.2017 tarihine Salı  günü saat: 10,00’da “İshak Yağcı Cad no;1DOĞANŞEHİR” adresindeki Doğanşehir Belediye Başkanlığı binasındaki Meclis Salonunda Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.46.47.48.49 maddeleri uyarınca ihale edilecektir “Açık İhale Usulü” artırma suretiyle ayrı,ayrı yapılacaktır..

DOĞANŞEHİR İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER(Taşınmaz)

İLANI GÖRÜNTÜLE