517 10 79

Mustafa Kemal Atatürk

Duyurular

SÖZLEŞMELİ ŞEHİR PLANCISI ALINACAKTIR.

25.4.2022 11:32:00

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİNE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KUNUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ ŞEHİR PLANCISI ALINACAKTIR.

 

          Doğanşehir Belediyesinde çalışmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4/B Maddesi ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, Şehir Plancısı unvanında, 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

1. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

  1. GENEL ŞARTLAR:
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

 

  1. ÖZEL ŞARTLAR:
  • Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden mezun olmak,
  • Arazi şartlarında çalışmasına engel hali bulunmamak.
  • Doğanşehir ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

 

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR:

  1. Adaylar Doğanşehir Belediyesine dilekçeleri ekinde; nüfus cüzdan fotokopisi, mezuniyet belgesi fotokopisi, sağlık raporu ve adli sicil kaydı ile şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  2. Başvurular en geç 06/05/2022 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir.

 

3. YERLEŞTİRİLME SONUÇLARININ DUYURULMASI:

  1. Yerleştirilme yapılan aday Doğanşehir Belediyesinin internet sitesinden ilan edilecektir.
  2. Yerleştirilen aday, hizmet sözleşmesinde belirtilen tarihte görevine başlayacaktır.

 

Not: Tecrübeli ve Doğanşehir’li olmak tercih nedenidir.