517 10 79

Mustafa Kemal Atatürk
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ